Pojam energetska efikasnost se najčešće susreće u dva moguća značenja, od kojih se jedno odnosi na uređaje, a drugo na mjere i ponašanja. Pod energetski efikasnim uređajem smatra se onaj koji ima veliki stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi. Npr. ''obična'' sijalica veliki dio električne energije pretvara u toplotnu energiju, a samo mali  u korisnu svjetlosnu energiju. U tom smislu sijalica predstavlja energetski neefikasan uređaj.
    Kada je riječ o mjerama, pod energetskom efikasnošću podrazumjevaju se mjere koje se primjenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije. Bilo da je riječ o tehničkim ili netehničkim mjerama ili promjenama u ponašanju, sve mjere podrazumjevaju isti ili čak viši stepen ostvarenog standarda i komfora.
    Najčešće mjere koje se preduzimaju u cilju smanjenja gubitka energije i povećanja energetske efikasnosti su:
  1. zamjena neobnovljivih energenata obnovljivim;
  2. zamjena energetski efikasnih potrošača efikasnim;
  3. izolacija prostora koji se grije;
  4. zamjena dotrajale stolarije u prostorima koji se griju;
  5. ugradnja mjernih i regulacionih uređaja za potrošače energije;
  6. uvođenje tarifnih sistema od strane distributera koji će podsticati
1/25/2012 01:43:59 pm

Nice post bro

Reply
1/26/2012 05:33:28 am

Good article bro

Reply
3/21/2012 10:28:40 pm

will be restored quickly

Reply
3/26/2012 05:21:51 am

Great info, thanks

Reply
5/11/2012 03:34:14 pm

Great info, thanks

ReplyLeave a Reply.