DATUM                                                                                                                      ZNAČAJ
26. januar                                                                Svjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine
31. januar                                                                Nacionalni dan bez duvana
2. februar                                                                 Svjetski dan močvarnih područja
14. februar                                                               Svjetski dan očuvanja energije
18. februar                                                               Dan biološke kontrole
  5. mart                                                                    Dan energetske efikasnosti
15. mart                                                                    Dan zaštite potrpšača
21. mart                                                                    Svjetski dan šumarstva
22. mart                                                                    Svjetski dan vode
23. mart                                                                    Dan meterologije
  7. april                                                                     Svjetski dan zdravlja
22. april                                                                     Dan planete Zemlje
24. april                                                                     Dan zaštite životinja od eksperimentisanja nad njima
  9. maj                                                                      Međunarodni dan ptica
15. maj                                                                      Dan akcije za klimu
22. maj                                                                      Svjetski dan zaštite biodiverziteta
24. maj                                                                      Evropski dan parkova
31. maj                                                                      Svjetski dan borbe protiv pušenja
  5. jun                                                                        Svjetski dan zaštite životne sredine
  8. jun                                                                        Svjetski dan okeana
17. jun                                                                        Dan borbe protiv isušivanja i poplava
11. juli                                                                        Svjetski dan populacije
16. septembar                                                          Svjetski dan zaštite ozonskog omotača
18. septembar                                                          Dan geologa
22. septembar                                                          Evropski dan bez automobila
26. septembar                                                          Dan čistih planina
27. septembar                                                          Dan turizma
  4. oktobar                                                                 Svjetski dan zaštite životinja
  5. oktobar                                                                 Dan staništa
16. oktobar                                                                 Dan zdrave ishrane
18. oktobar                                                                 Dan pješačenja
24. oktobar                                                                 Dan UN
  3. novembar                                                             Svjetski dan čistog vazduha
  6. novembar                                                             Dan urbanih regija
  7. novembar                                                             Dan nauke
17. novembar                                                             Dan ekološkog pokreta
20. novembar                                                             Dan djeteta
27. novembar                                                             Dan uzdržavanja od kupovine
29. novembar                                                             Dan borbe protiv trgovine krznom
  1. decembar                                                             Dan borbe protiv side
  5. decembar                                                             Dan volontera
10. decembar                                                             Dan ljudskih prava
11. decembar                                                             Dan planina


1/25/2012 03:04:12 am

Great info, thx

Reply
1/25/2012 07:05:32 pm

Nice one info, thx

Reply
3/26/2012 05:36:12 am

Fine article dude

Reply
3/28/2012 06:40:33 pm

THX for info

Reply
3/28/2012 08:44:21 pm

Great info, thx

Reply
7/12/2012 04:56:14 am

Good info dude

Reply
9/25/2012 04:01:32 am

you could be right in all that publish

ReplyLeave a Reply.