Osnivanje

Picture
Zaljubljenici u prirodu i njene ljepote su, na sjednici održanoj u novembru 2002. godine, na dobrovoljnoj bazi osnovali udruženje ''Ekološki pokret Drinić'' sa sjedištem u Driniću.
Osnovni ciljevi udruženja su:
  • očuvanje flore i faune na području djelovanja sa posebnim naglaskom na ugrožene populacije,
  • revitalizacija područja čija je flora i fauna ugrožena djelovanjem toksičnih materija ili ljudskim nemarom i štetnim djelovanjem,
  • ostvarivanje saradnje sa domaćim i stranim organizacijama i institucijama čija je djelatnost zaštita zdrave životne sredine ili djelova navedene,
  • podržavanje i promocija zdrave prirodne ishrane,
  • edukativno djelovanje organizovanjem seminara, okruglih stolova i objavljivanjem publikacija o značaju zdrave prirodne okoline i   načina da se ona sačuva i unaprijedi.