Iako na području grada postoji dovoljan broj kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, ekološka svijest naših građana po tom pitanju nije dovoljno razvijena. U Javnom preduzeću "Čistoća" kažu da prilikom pražnjenja većinu ovih kontejnera zatiču gotovo prazne. "Obezbijeđen je dovoljan broj eko-kontejnera kako bi građani stekli naviku da otpad odvajaju, međutim, nije onako kako smo očekivali. Većina tih kontejnera je prazna ili poluprazna. Posebno se to odnosi na područja oko škola, gdje postavljanje kontejnera nije pokazalo veliku opravdanost" tvrdi Milan Plavšić, tehnički direktor "Čistoće".

"Neophodno je prije svega edukovati građane, počev od najnižeg uzrasta, zatim obezbijediti dovoljan broj kontejnera i druge uslove kako bismo razvili cijeli jedan sistem u kojem bi bile angažovane sve relevantne institucije" pojasnio je Rokvić i dodao da je ovaj način prikupljanja otpada na našim prostorima tek u povoju te da će, nakon što se završi ovaj projekt, biti potrebno još raditi kako bi građani bili ekološki svjesniji.

"Nedavno smo realizovali projekat "Ekologijom do ljepote". Kroz rad ekoloških sekcija i učestvovanjem u raznim ekološkim aktivnostima nastojimo da upoznamo učenike sa osnovnim odrednicama ekologije i razvijemo njihovu ekološku svijest" kaže Kovačević. Eko-kontejneri namijenjeni su za odvojeno prikupljanje papira, metala, stakla i PET ambalaže. Na području grada postavljen je 101 ovakav kontejner. Projekat pod nazivom "Upravljanja čvrstim otpadom" regiona Banja Luka realizovan je po kreditu Svjetske banke iz 2003. godine. Izdvojena sredstva za ovaj projekat iznose oko 130.000 KM.Picture
1/27/2012 11:35:51 am

Nice one info, thanks

Reply
2/25/2012 10:24:09 am

Fine post bro

Reply
3/22/2012 09:03:07 am

THX for info

Reply
3/31/2012 03:23:39 am

Nice one info, thanks

Reply
9/24/2012 07:37:58 pm

Nice post bro

ReplyLeave a Reply.