Termin klimatska promjena se često koristi uporedo sa terminom globalno zagrijavanje, ali fraza ‘klimatska promjena’ bi trebalo da bude prvi izbor pri opisu promjena zato što ih ne ograničava samo na rast temperature.
Klimatska promjena se odnosi na bilo koju značajnu promenu u klimi (kao što su temperatura, padavine ili vjetar) koja traje u dužem periodu (decenije ili duže). Uzrok klimatskim promjenama treba tražiti u: prirodnim faktorima, kao što su promjene u sunčevom intenzitetu ili spore promjene u Zemljinoj orbiti oko Sunca; prirodnim procesima unutar klimatskog sistema (npr. promjene u strujama okeana); i u ljudskim aktivnostima koje mjenjaju sastav atmosfere (sagorevanjem fosilnih goriva) i površinu zemlje (npr. sječa šuma, pošumljavanje, urbanizacija, širenje pustinje, itd…).

Leave a Reply.